Organisatie

Bestuursamenstelling:

Voorzitter Mw. W. van Dijk-Elsinga
Penningmeester Mevr. D. Kiekebeld
Leden Mw. E. Coes-Jager
  Dhr. W. Lubbers
  Dhr. P. Roza

 

Bestuursbureau:

Mevr. E. van der Schee-Roest 0546 579466 Directeur - Bestuurder
Mevr. G. Baan-Rietman 0546 579466 Staffunctionaris Personeel & Financiën


Directeuren:

Mevr. F. Krabbe-Rosman 0546 575704 Kluinveen
Mevr. A. Bossink-Timmer 0547 383661 De Akkerwal
Dhr. A.J. ten Brinke 0546 697908 De Driesprong
Mevr. W.P. Roelofs-Roessink 0546 573739 De Morgenster
Mevr. S. van der Stouw-Ooms 0546 572010 Sjaloomschool
Mevr. M. Luby-Dannenberg 0547 381685 De Wegwijzer