Structuur en lidmaatschap

De Vereniging werkt met het Raad van Beheer model. Dat houdt in dat er binnen het bestuur een scheiding is aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het bestuur van de Vereniging berust bij de directeur/bestuurder, mevr. E. van der Schee ( 0546 579466). De overige bestuursleden hebben de rol van toezichthouder.

Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Iedereen die de statuten onderschrijft kan lid worden van de schoolvereniging. 

Klik hier voor de statuten

Inschrijfformulier

Dit formulier kan per mail verzonden worden naar:  g.baan@verion.nl of op één van de scholen ingeleverd worden.