Hoe praktisch getalenteerde leerlingen ‘anders’ leren. 

In het strategisch beleidsplan heeft Verion vermeld dat kinderen met hun eigen onderwijsbehoeften het uitgangspunt zijn voor het geven van onderwijs dat leidt tot optimale ontplooiing en ontwikkeling.  

Dat betekent dat leerlingen ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun onderwijsbehoeften en hun ontwikkeling.  
Voor leerlingen die getalenteerd zijn op praktisch gebied is de groep ‘DOEN!’ opgezet.  
 
De groep ‘DOEN!’ is bedoeld voor praktisch ingestelde kinderen uit groep 7 of 8 waarbij men deels handelingsverlegen is of een specifieke hulpvraag heeft. Te denken valt dan vooral aan dát kind waarvan men merkt dat het thuis (of in de klas) frustraties laat zien (op één of meerdere hoofdvakken), maar die juist wél tot bloei komt en betrokken is bij creatieve- en vaardigheidsvakken. Kortom kinderen die kwaliteiten en tools voor ‘handen én hoofd’ in huis hebben. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 breiden we DOEN! uit met een groep voor kinderen uit groep 5 en 6.
 
Waarom ‘DOEN!’?  
In de groep ‘DOEN!’ werken de kinderen samen met elkaar en met begeleiders aan het stimuleren en ontwikkelen van eigen kwaliteiten en talenten.    
Doelen voor deze kinderen zijn: 

  • Het vergroten van het zelfvertrouwen door de kinderen succeservaringen op te laten doen in het praktisch bezig zijn. 
  • Het ontdekken van talenten door de kinderen praktische tools aan te bieden.
  • Het toepassen en uitbreiden van de talenten tijdens de activiteiten van de DOEN! 
  • Het behouden en vergroten van de interesse in school- en leeractiviteiten.

De groep ‘DOEN!’  komt op de woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur bijeen op de Sjaloomschool in Wierden.