Kangoeroegroep

Soms blijkt dat aanpassing van de leerstof en verrijkend werk op school nog niet voldoende is. Voor deze kinderen is er de bovenschoolse plusklas. De Kangoeroegroep (groep 4/5 en groep 6/7/8) is een groep met 12 leerlingen die een dagdeel per week samen passend onderwijs krijgt. Zij komen samen met leerlingen van andere scholen en krijgen les met ontwikkelingsgelijken door een speciaal opgeleide leerkracht.  De overige dagen van de week werken de leerlingen in hun eigen klas, op hun eigen school. De Kangoeroegroep heeft de volgende basisdoelstellingen:

  • Hoe leer ik?
  • Hoe denk ik?
  • Hoe zie ik mijzelf?
  • Hoe werk ik samen?

Er wordt gewerkt aan onderzoekend en ontwerpend leren, executieve functies, mindset, leerkuil, hersenwerking, soorten denken van Robert Sternberg, leren leren (door het leren en plannen van Spaans), drama en filosofie.

Daarnaast werkt elke leerling aan een eigen doel.

Voor elke periode wordt op de school van het kind het ontwikkeldoel bepaald door het kind, de ouders, de leerkracht en de Kangoeroeleerkracht om intensiever te kunnen samenwerken.

Tijdens de bijeenkomsten wordt door een extra leerkracht de gesprekken gevoerd. De leerkracht, ouders en Kangoeroeleerkrachten houden elkaar op de hoogte .

Aan het eind van een periode wordt door middel van een gesprek het doel en de deelname van de leerling geëvalueerd. Tijdens dat gesprek wordt besloten of de leerling zich verder kan ontwikkelen in de eigen groep of dat extra begeleiding nodig is in de Kangoeroegroep.

Wilt u meer weten en zien van de Kangoeroegroep?

In deze film laten wij een deel zien van hoe wij werken.