Doorstroomklas

De Doorstroomklas is een initiatief van CSG Het Noordik en de basisscholen van PCONT-Almelo,  SCO-T Twenterand, Verion-Wierden en PCBO-Vroomshoop. De Doorstroomklas staat open voor alle leerlingen uit de regio Almelo.

Leerlingen die deelnemen aan De Doorstroomklas werken één dagdeel in twee projectperiodes van acht weken op de vestiging Noordikslaan van CSG Het Noordik.

De Doorstroomklas is bestemd voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen uit groep 8 en brugklasleerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en begeleiding. De deelnemende leerlingen worden begeleid door leerkrachten met kennis en ervaring in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs.

Een ochtend bij De Doorstroomklas begint met het spelen van spellen waarbij executieve vaardigheden en mindset centraal staan. Vervolgens krijgen de leerlingen in het ‘college’ informatie over de werking van het brein, fixed- en growth-mindset, analytisch, creatief en praktisch denken (Sternberg) en filosofie. Een groot deel van de ochtend wordt besteed aan projecten, waarbij gewerkt wordt aan onderzoekend en ontwerpend leren, samenwerken en presenteren. Observatie van de begeleiders en zelfreflectie van de leerling op de persoonlijke leerdoelen zijn kenmerkend voor De Doorstroomklas. Iedere ochtend voeren de begeleiders individuele gesprekken met de leerling over het persoonlijk leerdoel.

Om voor De Doorstroomklas in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De leerling:

 • mist het contact met ontwikkelingsgelijken op de thuisschool
 • denkt sneller en complexer dan gebruikelijk
 • lijkt een aantoonbare voorsprong te hebben
 • heeft geen adequate leer- en werkstrategieën ontwikkeld en ondervindt daar hinder van
 • heeft niet genoeg aan het structureel compacten en verrijken van de reguliere leerstof
 • heeft nog meer uitdaging nodig dan in het plusprogramma wordt aangeboden
 • presteert onvoldoende naar capaciteit, er is sprake van demotivatie of onderpresteren
 • heeft voldoende kenmerken van (hoog)begaafdheid: school heeft gebruik gemaakt van het SiDi protocol, DHH of een ander algemeen geaccepteerd signaleringsinstrument

De leerkracht:

 • is handelingsverlegen of heeft een duidelijk beschreven hulpvraag bij de betreffende leerling
 • geeft op het intakeformulier aan welke interventies zijn uitgevoerd
 • neemt deel aan Kwaliteitskringen (2 avonden) waarin kennis en ervaringen worden gedeeld op het gebied van hoogbegaafdheid

De leerling wordt door de leerkracht van de basisschool aangemeld. Vervolgens maakt de leerling de Intelligentie Structuur Test (IST) en de School Vragen Lijst (SVL).

Samen met een orthopedagoog van het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek (CBO) in Nijmegen wordt besproken welke leerlingen mogen deelnemen aan de Doorstroomklas.

Download hier de folder van de doorstroomklas