Kwadraatscholen

Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die veel méér kunnen, blijven uitdagen. Verion scholen zijn Kwadraatscholen en geven professionele aandacht aan deze groep.

Alle Verion scholen verzorgen ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind.

De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat hoogbegaafde kinderen dikwijls te maken hebben met problemen zoals gepest worden op school, eenzaamheid en overgevoeligheid. Het risico op onderpresteren is dan erg groot. Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind zich tijdig op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.

De Kluinveenschool in Wierden en de Wegwijzer in Enter zijn officieel Kwadraatschool. De 4 andere scholen van Verion werken volgens de Kwadraat principes.

Kwadraatonderwijs kent verschillende vormen van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen:

  • Verrijking in de klas
  • Plusklas in de eigen school
  • Bovenschoolse plusklas (Kangoeroegroepen)
  • Doorgaande lijn Basis Onderwijs -Voortgezet Onderwijs (Doorstroomklas)


Voor meer informatie: www.kwadraatonderwijs.nl