Gebruikersnaam Wachtwoord

(G)MR

Binnen Verion is aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden. Daarnaast is er een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met van elke school een vertegenwoordiger namens het team en één namens de ouders.

Het bestuur hanteert het uitgangspunt dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Dat wil zeggen dat er medezeggenschap plaatsvindt op dat niveau binnen de organisatie waar ook de besluitvorming aan de orde is.

Onderwerpen die alle scholen aangaan zullen in de GMR aan de orde komen, schoolspecifieke onderwerpen zullen in de afzonderlijke medezeggenschapsraden ingebracht worden, voornamelijk door de directeur van de school die hiertoe door het bestuur gemandateerd zijn.

Uiteraard zal het ook zo zijn dat bij bepaalde onderwerpen de grote lijn ten aanzien van het bovenschools beleid in de eerst in de GMR behandeld wordt, waarna de schoolspecifieke invulling in de afzonderlijke medezeggenschapsraden besproken wordt. De GMR leden hebben de taak om zelf voor terugkoppeling naar de MR te zorgen.


GMR leden:

School Ouder Personeelslid
Morgenster Christiaan Bosboom Jacomine Grevers
Driesprong Joke Verhage Anja van Leeuwen
Sjaloomschool Antoinette Kortenhoeven Marianne Goosselink
Kluinveenschool Arjan Elst Marga Reimink
Wegwijzer Mark ter Steege Cobi Assink
Akkerwal Ger Jan Mensink José van Putten

Klik hier voor het GMR reglement.

Deel deze pagina op jouw favoriete social media kanaal!

Actuele berichten

Vacatures
Vacatures

Wij hebben de volgende...

Lees verder
De Morgenster in actie voor een schone schoolomgeving
De Morgenster in actie voor een schone schoolomgeving

De kinderen van De...

Lees verder
Morgenster klaar voor het 'nieuwe normaal'
Morgenster klaar voor het 'nieuwe normaal'

Maandag 11 mei kunnen de eerste...

Lees verder
Oog voor elkaar Ontwerp door bandwerk